Navigace

Úterý 26. 1. 2021

Úterý 26. 1. 2021

Okresní kolo Zeměpisné olympiády

Naši reprezentanti mezi nejlepšími zeměpisci okresu.

V úterý 25. 2. 2020 a ve středu 26. 2. 2020 se ve Vyškově konalo okresní kolo Zeměpisné olympiády. Do boje jsme vyslali zástupce všech tří kategorií. Obsahem olympiády byla práce s mapou, tematicky zaměřený test geografických znalostí a praktická část. Naši žáci se mezi zástupci základních škol a gymnázií neztratili. Nejlépe se vedlo již tradičnímu účastníkovi okresního kola Zeměpisné olympiády Ondrovi Opletalovi z 8.B, který se umístil na krásném čtvrtém místě. Také druhý zástupce kategorie osmých a devátých tříd, Filip Charvát z 8.B, podal pěkný výkon a skončil dvanáctý. Stejné příčky dosáhl i Vít Kudla ze 7.B v kategorii sedmých tříd. O něco lépe se vedlo Tomovi Prokešovi ze 7.A, který se umístil na pěkném osmém místě. V kategorii šestých tříd soutěžili v barvách Tyršovky také dva žáci – Pavlína Járová z 6.A a Ondřej Prokeš z 6.B. Lépe se dařilo Pavlíně, která skončila na desátém místě. Všem žákům patří velké díky nejen za vzornou reprezentaci školy, ale i za čas věnovaný přípravě na soutěž.

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.