Navigace

Úterý 26. 1. 2021

Úterý 26. 1. 2021

První pomoc

Praktický výchovný a vzdělávací program pro školáky se zdravotní tématikou.

Jak se zachovat, pokud je někdo druhý v ohrožení života? Jak správně poskytnout pomoc? O tomto důležitém tématu si povídali žáci třetích a osmých ročníků v rámci hodin ČaS a Přírodopisu. Učivo pak bylo doplněno zajímavou besedou se studentkou medicíny, pod jejímž odborným vedením si mohly děti vyzkoušet např. resuscitaci na figuríně. Praktický nácvik doplnila i o další důležité informace týkající se chování v krizových situacích. Její výklad děti zaujal, a tak doufáme, že získané zkušenosti a vědomosti si odnesou s sebou do života. Tímto bychom chtěli poděkovat za milý a vstřícný přístup slečně Ž. Lažkové.

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.