Navigace

Úterý 26. 1. 2021

Úterý 26. 1. 2021

Návštěva Úřadu práce ve Vyškově

Výběr střední školy je stále aktuálnější.

Žáci devátého ročníku navštívili ve dnech 20. a 27. listopadu informační a poradenské středisko Úřadu práce ve Vyškově. Získali další cenné informace k profesní orientaci  a k výběru střední školy.  Měli také možnost ověřit si svou připravenost na přijímací zkoušky při řešení testu studijních předpokladů. Nyní je už čeká jen poslední a nejdůležitější krok – výběr střední školy a podání přihlášek ke studiu.
S. Nakoukalová
 

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.