Navigace

Neděle 24. 1. 2021

Neděle 24. 1. 2021

Zahájen projekt "ZŠ Tyršova Slavkov 63"

Šablony II

Od 1.9.2019 probíhá dvouletý projekt z OPVVV II - výzva č.63 "ZŠ Tyršova Slavkov 63" - šablony pro ZŠ. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání a podporu extrakurikulárních aktivit.
Aktivity našeho projektu:
Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ
Realizace projektových dnů ve škole i mimo školu
Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
Čtenářský klub
Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
Celkové způsobilé výdaje 1 298 779,00 Kč.
Klub zábavné logiky a deskových her navazuje na svou činnost v posledních dvou letech, protože byl součástí již minulého projektu z OP VVV. 
Čtenářský klub je novinkou. A proto nabízíme trochu vysvětlení. V týdnu budou vybraní pedagogové věnovat 90 minut klubu, ve kterém se děti budou zdokonalovat v čtenářské gramotnosti. Možností je i četba v anglickém jazyce (samozřejmě přiměřená věku). Vyučující může i pomoci s čtením a interpretací povinné četby. K dispozici bude i rozsáhlá školní knihovna. 
Tři pilíře činnosti čtenářského klubu: 
Žáci si přímo v klubu čtou knihy dle svého výběru (tzv. dílna čtení, cca 10 až 20 minut dle úrovně čtenářů). 
Žáci si doporučují knihy navzájem (součástí každého klubu je rozhovor o domácí četbě, případně o četbě v rámci klubu). 
Žáci odcházejí s knihou domů (tj. půjčí si ji z klubové knihovničky, případně pokračují v rozečtené knize). 

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.