Navigace

Sobota 15. 5. 2021

Sobota 15. 5. 2021

Nový povrch na víceúčelovém hřišti ZŠ Tyršova

Oprava sportoviště.

V úterý 8. října 2019 bylo předáno zpět do užívání školy víceúčelové hřiště v areálu Základní školy Tyršova. 
Hřiště slouží žákům školy i veřejnosti již více než 10 let. Atletická dráha a související sektory jsou díky péči zaměstnanců školy a nastavenému režimu stále ve velmi dobrém stavu. Povrch hlavního hřiště ovšem díky velké vytíženosti byl již nevyhovující a bylo třeba jej nahradit. Finance na tento účel si škola zajistila našetřením prostřednictvím doplnkové činnosti (pronájmy hřiště a tělocvičny) a šetřením provozních prostředků. 
Na povrchu je nyní nový typ umělé trávy "Play Comfort", který zajístí lepší pohyb a větší bezpečnost sportovců.

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.