Navigace

Úterý 26. 1. 2021

Úterý 26. 1. 2021

Slavkovské memento 2020

Tradiční soutěž.

Slavkovské memento je literární a výtvarná soutěž, jejíž základní  myšlenkou je  vést žáky základních a středních škol k tomu, aby nezapomínali, že žít v době a prostoru bez válek není vůbec tak samozřejmé, jak by se mohlo zdát.

Naše škola se účastní této soutěže od jejího prvního ročníku, a to v její literární části. Odevzdané literární příspěvky hodnotí komise složená ze spisovatelů Klubu autorů literatury faktu, které tradičně  předsedá JUDr. Jan Kux.  Do soutěže bylo letos zasláno celkem 41 prací ze 12 základních a středních škol.

Naši žáci v  této konkurenci obstáli velmi dobře:

Melánie Müllerová – 2. místo (část soutěže zvaná „Neválky“)

Lucie Tomanová – 2. místo (v části „Války“)

Josefína Nováková – 3. místo (část „Neválky“)

Daniela Dvořáková – 3. místo (část „Války“)

David Rouzek – Čestné uznání

Viktorie Svobodová – Čestné uznání

 

Letos se bohužel nemohlo uskutečnit slavnostní předávání cen v Historickém sále slavkovského zámku, proto bychom chtěli všem našim žákům, kteří se soutěže zúčastnili, poděkovat alespoň touto formou a ocenit jejich práci.

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.