Navigace

Úterý 26. 1. 2021

Úterý 26. 1. 2021

Exkurze v Anthroposu

Projekt mimo školu - pravěk.

V závěru dějepisného učiva o pravěku zařazujeme každoročně pro žáky šestých ročníků exkurzi v brněnském Pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea, který je svým obsahem a rozsahem naprosto unikátním výstavním prostorem ve střední Evropě.
Expozice o nejstarších dějinách osídlení Moravy i celého evropského kontinentu je tvořena třemi tematickými celky: Morava lovců a sběračů, Nejstarší umění Evropy a Paleolitické technologie. V druhé části pak nalezneme aktuální poznatky z výzkumu evoluce člověka a počátků jeho kultury. Značnou pozornost dětí i dospělých přitahuje zejména 3,5 m vysoký model mamuta v životní velikosti s mládětem.
Součástí stálých expozic jsou dioramata, trojrozměrné rekonstrukce člověka v reálných velikostech. Na těchto ukázkách jsou demonstrována nejdůležitější a nejzajímavější fakta spojená s konkrétním vývojovým stupněm člověka. V rámci výkladu je popisováno životní prostředí a adaptace člověka na změny klimatických podmínek. Pozornost návštěvníků upoutá také rekonstrukce pravěkých obydlí i oděvu pravěkých lovců
Žáci 6. A a 6. B prošli společně s lektorem celou expozici, během prohlídky se děti dozvěděly spoustu zajímavostí, kterými si doplnily své znalosti o pravěku z hodin dějepisu.

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.