Navigace

Úterý 26. 1. 2021

Úterý 26. 1. 2021

Budeme čtenáři

čtení pro prvňáčky - zapojení do MAP II rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov u Brna

Jedná se o aktivity pro kolektivy žáků 1. ročníků s cílem podpory zájmu o knihu u nejmenších (budoucích) čtenářů.
Úvodní seznámení s knihou proběhlo v prvních třídách 17. října 2019. Paní učitelky přivítaly pracovnice městské knihovny, které se žáčkům a budoucím čtenářům věnovaly. 
Dále bude naše prvňáčky čekat: 
• Společné plnění čtyř „čtenářských“ úkolů ve třídě během školního roku 2019/2020 (témata – zvířátka v knížkách, dobrodružství, pohádka, komiksy) 
• V průběhu školního roku budou pro pedagogy připraveny různé podpůrné aktivity
• Závěrečná aktivita – pro třídu za úspěšné absolvování aktivit bude pro malé čtenáře připravena pohádková cesta nebo setkání se spisovatelem či ilustrátorem
 

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.