Navigace

Čtvrtek 16. 8. 2018

Čtvrtek 16. 8. 2018

Co se událo

„Rovná záda“ úspěšně pokračují

O školní projekt a s ním spojený nepovinný předmět je stále velký zájem.

Dlouhodobý školní projekt Optimalizace pohybového režimu dětí se zaměřením na prevenci a nápravu vadného držení těla je originálním projektem Základní školy Tyršova ve Slavkově u Brna. Jeho propracovaný způsob realizace na škole probíhá již devátým rokem. Hlavními činiteli při realizaci jsou odborná spolupráce s rehabilitačním zařízením B. Braun Omnia Slavkov u Brna a školní výuka nepovinného předmětu Zdravotní tělesná výchova (ZTV), o který je z řad rodičů i dětí velký zájem. Na základě tohoto projektu je u dětí na prvním stupni podchycen stav držení těla. Během působení projektu se daří u dětí včas odhalit odchylky v držení těla a za spolupráce rodičů, rehabilitačního zařízení a výuky ZTV je zmírnit či úplně odstranit. Projekt bude na škole pokračovat i v dalším školním roce a škola tak bude přispívat především k prevenci negativních vlivů dnešní doby na držení těla dětí.

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.