Navigace

Sobota 15. 5. 2021

Sobota 15. 5. 2021

Projekty realizované na naší škole

ZŠ Tyršova Slavkov 63

Od 1.9.2019 probíhá dvouletý projekt z OPVVV II - výzva č.63 "ZŠ Tyršova Slavkov 63" - šablony pro ZŠ.

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků a podpora extrakurikulárních aktivit.

Aktivity
Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ
Realizace projektových dnů ve škole i mimo školu
Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
Čtenářský klub
Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
 

Celkové způsobilé výdaje 1 298 779,00 Kč.

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.