Navigace

Sobota 15. 5. 2021

Sobota 15. 5. 2021

Projekty realizované na naší škole

Ekologický koutek

V roce 2007 se podařilo získat dotaci z programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách a vznikl tak "Ekologický koutek".
 

Na podzim roku 2007 jsme požádali MŠMT o poskytnutí dotace v rámci projektu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007.

Náš projekt uspěl a tak jsme získali dotaci ve výši 80.000,--Kč od MŠMT.

Cílem projektu je přiblížit žákům výuku předmětů z praktického hlediska. Využít nových metod výuky - skupinové vyučování a práce v týmu. Umožnit přímé pozorování vývoje různých druhů rostlin. Vybudovat v žácích vztah k životnímu prostředí z hlediska jeho funkčnosti, estetiky a dopadu na život celé lidské společnosti. Seznámit žáky s péčí o okrasnou a praktickou část zahrady v různé fázi růstu. Ukázat odbornou a nutnou péči o umělý ekosystém.

Naše škola je zařazena do sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou.

 

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.