Navigace

Čtvrtek 13. 8. 2020

Čtvrtek 13. 8. 2020

Přijímací řízení na střední školy

Výsledky našich žáků a zájem o studia ne středních školách.

V letošním školním roce končí školní docházku na ZŠ Tyršova celkem 50 žáků a všichni jsou již přijati ke studiu na středních školách. Největší zájem projevili naši žáci o studium  na středních odborných školách zakončených maturitní zkouškou (18) a na gymnáziích (18).  Na středních odborných učilištích zakončených učňovskými zkouškami se bude dále vzdělávat 12 žáků a 2 žáci byli přijati na uměleckou školu.
Na víceletá gymnázia podalo přihlášku celkem 10 žáků – 2 na šestileté gymnázium a 8 na osmiletá gymnázia.  Na šestileté gymnázium byla přijata 1 žákyně a na osmileté gymnázium 4 žáci.
Přejeme všem budoucím středoškolákům hodně úspěchů ve studiu a spoustu hezkých zážitků v novém působišti.
Mgr. Věra Křivánková

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.