Navigace

Čtvrtek 13. 8. 2020

Čtvrtek 13. 8. 2020

Den Země 2019

Pravidelný projekt naší školy.

22. dubna se obyvatelé naší planety zamýšlejí v rámci mezinárodního Dne Země nad stavem životného prostředí a uvědomují si podíl člověka na klimatických změnách, čistotě vod a ovzduší i na vymírání rostlinných a živočišných druhů.
Žáci naší školy se 15. dubna 2019 seznámili s cestou vody do našich domovů a zpáteční poutí odpadní vody z  domácností do řek. Dále měli možnost porovnat nakládání se zbytky zeleně i s  tříděným odpadem.
6. ročníky navštívily kompostárnu ve Slavkově, 7. ročníky čistírnu odpadních vod  v Hodějicích a 8. ročníky  sběrný dvůr ve Vyškově s třídírnou separovaného odpadu  a úpravnu vody ve Vyškově (Lhotě). Deváťáky v tento den čekaly přijímací zkoušky na střední školy.
Naše velké poděkování patří pracovníkům TSMS Slavkov,  ČOV v Hodějicích, VaK Vyškov a RESPONO Vyškov za čas, který nám věnovali i za velmi zajímavý výklad obohacený ukázkami praktických činností jednotlivých organizací.
 Mgr. Věra Křivánková
 

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.