Navigace

Čtvrtek 13. 8. 2020

Čtvrtek 13. 8. 2020

Kyberšikana

Beseda s mluvčí Policie ČR

„Jedná se o šikanování jiné osoby prostřednictvím moderních komunikačních technologií – přes telefon, internet, instant messaging (ICQ, AIM sítě) apod. Kyberšikana se odehrává ve virtuálním světě. Nedochází zde k přímému fyzickému napadání, jedná se však o psychický teror, zesměšňování, útlak apod. Kyberšikana se dnes týká převážně dětí a mladistvých, kteří s technologiemi umí zacházet.“
Takto problematiku kyberšikany definuje Policie České republiky. Je to nebezpečí, se kterým se může naše mládež v dnešní době stále častěji setkávat. A právě o této problematice si přišla za žáky sedmých ročníků ze Základní školy Tyršova Slavkov u Brna pohovořit tisková mluvčí Policie ČR por. Mgr. Alice Musilová. Žákům především zdůraznila, jak se před kyberšikanou chránit, jak se bránit útokům a kam se v případě potřeby obrátit o pomoc.  Beseda probíhala v rámci vzdělávacího předmětu Výchova ke zdraví a byla určitě přínosem v rámci prevence tohoto aktuálního problému. 
 H.CH.
 

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.