Navigace

Čtvrtek 13. 8. 2020

Čtvrtek 13. 8. 2020

Umím nás bránit

Projektový den zaměřený na brannou výchovu.

Ve čtvrtek 27. 9. 2018 se žáci devátých tříd a jedné třídy osmého ročníku zúčastnili projektového dne Umím nás bránit. V prostorách slavkovského stadionu si tak žáci na vlastní kůži vyzkoušeli, jak by měli reagovat při různých mimořádných událostech, tak aby ochránili sebe, své okolí a minimalizovali škody na majetku.

Průběh projektového dne UMÍM NÁS BRÁNIT:
Úvodní část byla věnována teoretické přípravě vztahující se k řešení mimořádných událostí. Žáci byli následně rozděleni do pěti skupin a tyto skupiny se pohybovaly po pěti praktických stanovištích (laické poskytování první pomoci, orientace v prostoru a evakuace, přežití v přírodě, městě, instituci, sebeobrana a komunikace s cizí osobou, bezpečná manipulace se zbraněmi a střelivem – branná povinnost). 
Projektový den je koncipován jako zážitková branně bezpečnostní soutěž, aby účastníky zaujala, motivovala a zejména poučila.
Díky finanční podpoře Ministerstva obrany byl projektový den zdarma. 

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.