Navigace

Čtvrtek 13. 8. 2020

Čtvrtek 13. 8. 2020

Vesmír

Exkurze do planetária

Exkurze do brněnského planetária. To je něco, na co žáci pátého ročníku hned tak nezapomenou! Dne 24. 10. 2018 se v části vedené zkušeným moderátorem zadívali na letní a podzimní hvězdnou oblohu, zopakovali si nejznámější fakta o planetách a hvězdách a dozvěděli se něco více 
o nejnápadnějších souhvězdích a bájích, které se k nim vážou. Během přednášky mohli též pomyslně vzlétnout z naší planety do širokého vesmírného prostoru tak daleko, že spatřili celou naši galaxii, vydali se tedy na cestu, která by jinak při rychlosti světla trvala více než půl milionu let!
V druhé části programu nazvané Země v pohybu děti nadšeně sledovaly problematiku zemského klimatu, systém vzdušných proudů, život v oceánu, koloběh uhlíku, tj. síly, díky nimž je Země v pohybu a jejichž pomocí je vhodným místem pro život. Místem, které bychom měli ochraňovat 
a zachovat pro budoucí generace. To je poselství, které zaznělo v závěru pořadu a které, jak pevně doufáme, si všichni zúčastnění se svými zážitky odnesli.
 

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.