Navigace

Čtvrtek 13. 8. 2020

Čtvrtek 13. 8. 2020

Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí a přijímací řízení

Exkurze pro žáky 9. ročníku.

Žáci 9. ročníků se v těchto dnech zamýšlejí nad výběrem střední školy pro další studium. Ve čtvrtek 18. října se zúčastnili veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí ve Vyškově. Mohli získat informace o více než 40 školách a učili se vést řízenou komunikaci se zástupci jednotlivých škol a získat od nich informace podstatné pro rozhodování o dalším studiu. Dále pak měli možnost prohlédnout si prostory SOŠ a SOU Sochorova ve Vyškově.  23. – 24. 11. 2018 se uskuteční veletrh vzdělávání v Brně v prostorách BVV (pavilon G1).
Na přelomu listopadu a prosince navštíví deváťáci Informační a poradenské středisko Úřadu práce ve Vyškově. Seznámí se s činností úřadu práce a také s nabídkou škol a povolání.
Do konce listopadu je nutné podat přihlášky na obory středních škol s talentovými zkouškami – přihlášky obdrží žáci u poradkyně pro volbu povolání. Na obory bez talentových zkoušek je stanoven termín pro doručení přihlášek na vybrané SŠ do 1. března 2019.
Zájemci o maturitní obory vykonají státní přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace ve dvou termínech – 12. a 15. dubna 2019. Pro přijetí na střední školu bude rozhodující ten z testů, u něhož dosáhnou lepšího výsledku.
Přejeme všem vycházejícím žákům šťastnou ruku při volbě školy a také úspěšné absolvování přijímacího řízení.
V. Křivánková
 

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.