Navigace

Čtvrtek 13. 8. 2020

Čtvrtek 13. 8. 2020

Zazpívej Slavíčku - okrskové kolo

Pěvecká soutěž - úspěchy.

Okrskového kola soutěže ve zpěvu lidových písní Zazpívej Slavíčku, které se každoročně koná v Domě dětí a mládeže ve Slavkově u Brna, se letos účastnilo 15 žáků naší školy a do dalšího kola s přehledem postoupilo 8 z nich. Každý zpěvák si připravil dvě národní nebo zlidovělé písně bez hudebního doprovodu a mohl na nich prezentovat svoje hlasové nadání.
V první kategorii, 1. – 3. roč. ZŠ, vybojovala 3. místo Nikola Majárková z III. A a o 2. místo se písní Okolo Frýdku zasloužil Vítek Chvátal z II. B.
Ve druhé a velmi pěvecky vyrovnané kategorii, náležející žákům 4. a 5. ročníků, se o 3. místo postarala Marie Moudrá a 2. získala svým intonačně velmi čistým zpěvem Barbora Blažková. Obě dívky navštěvují IV. A.
I třetí kategorie, určená dětem 6. až 9. ročníků, patřila pro Tyršovku k úspěšným, neboť svými žáky obsadila 2 místa a čestné uznání. Čestné uznání získala Terezie Schwecová, 3. místo Soňa Kyselová a naprostou jedničkou byla a své prvenství z loňska obhájila Alžběta Šujanová z VIII. A.
Všem srdečně gratulujeme a držíme palce v okresním kole, které se uskuteční v Bučovicích dne 9. 5. 2019.

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.