Navigace

Úterý 26. 1. 2021

Úterý 26. 1. 2021

Exkurze v planetáriu


Tradiční vzdělávací akce pátého ročníku.

Páté ročníky se neuvěřitelně těšily na čtvrtek 17. 10. 2019. Výlet do brněnského planetária zahájily prohlídkou vědecké stezky, kde si mohly nasednout do vesmírného vozítka, tzv. planetárního roveru, a nahlédnout do spektroskopu, kaleidoskopu nebo astronomického dalekohledu. Největší úspěch měl u dětí 3D skener, pomocí kterého se mohou přenášet informace o tvaru, prostoru a povrchu objektů, a gravitační siloměr, díky němuž si uvědomili různé gravitační zrychlení planet, tj. že tytéž předměty na jiné planetě mají odlišnou tíhu. Žáky též velmi zaujal model atmosféra na dotek – jakmile rozpohybovali kouli na modelu, zjistili, že se kapalina v rotující kouli chová podobně jako atmosféra na planetě, tzn. že se tu tedy formují oblačné pásy i řady vírů.
V úvodní části přednášky se děti pomocí zkušeného moderujícího zadívaly na hvězdnou oblohu 
a dozvěděly se něco více o nejnápadnějších souhvězdích a bájích, které se k nim vážou. V druhé části programu hvězdárny páťáci sledovali denní rutinu astronauta před vstupem do vesmírné rakety, během pobytu v ní i v průběhu vědecké mise na vesmírné stanici. V úžasně zpracovaném animovaném filmu pozorovali změny, které se v lidském těle odehrávají, a těžkosti, s nimiž se musejí astronauti vyrovnávat. Přesto to děti neodradilo od touhy dál pozorovat vesmír a stát se někdy v budoucnu též vesmírným cestovatelem.


 

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.