Navigace

Úterý 26. 1. 2021

Úterý 26. 1. 2021

Školní zahrada vzkvétá

Vylepšujeme prostředí školy.

V loňském školním roce byla na Základní škole Tyršova ve Slavkově u Brna zahájena rekonstrukce školních pozemků. Podíleli se na ní žáci loňských sedmých ročníků ve vyučovacím předmětu Člověk a svět práce. Po přístavbě nové školní budovy byly totiž původní pozemky zničeny. Práci měli žáci nelehkou, museli odstranit z půdy zbytky sutě ze stavby, zbavit hlínu plevelů a trávy. Pracovali pečlivě a podařil se jim velký kus práce. Hlavní chloubou bylo pro žáky zejména vybudování školní skalky. Letošní sedmáci měli v započatém díle pokračovat a na pozemcích tak poprvé vypěstovat jarní druhy zeleniny. To se jim bohužel kvůli přerušení školní docházky z důvodu pandemie nepodařilo.

Prostor bez dětí ale škola využila mimo jiné k dobudování školních pozemků. Záhony byly osazeny obrubníky a byly vybudovány chodníčky. Takže příští sedmáci už budou pracovat na hezky upraveném školním pozemku.

A co školní skalka? Ta s letošním jarem nádherně rozkvetla. Skalničky, které na ně žáci vysázeli, se pěkně rozrostly a uprostřed zeleného trávníku je kvetoucí skalka krásným barevným ostrůvkem.

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.