Navigace

Úterý 26. 1. 2021

Úterý 26. 1. 2021

Dějepisná olympiáda

Úspěch v okresním kole

Dějepisná olympiáda  je soutěž vycházející z obsahu vzdělávacího oboru dějepis  a organizovaná jako cílevědomá vzdělávací aktivita založená na systematické práci s talentovanými žáky zejména 8. a 9. ročníků základních škol a 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií. 
Soutěž je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně. Každý ročník má jiné tematické zaměření, jednotné pro všechna postupová kola, jež se liší jen svou náročností. Téma letošního ročníku zní: „Dlouhé století se loučí (1880 – 1920)". Dějepisná olympiáda je postupovou soutěží a organizuje se ve čtyřech kolech - školní, okresní, krajské a celostátní. 
Naši školu v okresní kole ve Vyškově letos reprezentovali žáci ze třídy 9.B.  Oba byli úspěšnými řešiteli:  Matěj Frank se umístil na 2. místě (za ním zůstali i žáci z gymnázií) a Radim Hořínek obsadil 12. místo.
Oběma děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Matěje čeká příprava na krajské kolo, kde bude moci porovnat své znalosti s žáky Jihomoravského kraje. Přejeme mu hodně zdaru. 
 

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.