Navigace

Neděle 17. 11. 2019

Neděle 17. 11. 2019

Co se událo

Pasování na čtenáře

Absolventi první třídy jsou už čtenáři...

Ve čtvrtek 28. června se naši prvňáčci stali právoplatnými čtenáři. Po prvních písmencích, slabikách a slovech začali v průběhu školního roku opravdu číst. Přišel osobně pan ředitel a obě paní učitelky předaly dětem odměny, které věnoval Spolek rodičů a přátel školy. Odznáček a krásné perníky s logem slabikáře udělaly dětem velkou radost. Všem malým čtenářům přejeme, ať se kniha stane jejich věrným kamarádem.
Velké poděkování patří i členkám Spolku rodičů za výborný nápad a pomoc s  výrobou cen pro naše nejmenší.

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.