Navigace

Neděle 17. 11. 2019

Neděle 17. 11. 2019

Co se událo

Druhý a třetí ročník v městská knihovně

Návštěva knihovny na závěr roku.

Ve středu 27. 6. žáci 2.  a  3. třídy navštívili Městskou knihovnu a slavkovský zámek.  Paní knihovnice si pro žáky nachytala zajímavé povídání o knihách a chodu samotné knihovny. Prohlídka zámku byla také velice zajímavá a poučná. Žáci si celý program užili a zároveň se dozvěděli nové poznatky. Tímto děkujeme všem za příjemné dopoledne.

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.