Navigace

Pondělí 21. 10. 2019

Pondělí 21. 10. 2019

Co se událo

Dospívám aneb život plný změn

Beseda pro dívky o dospívání.

Za tímto názvem se skrývá jedna z přednášek z cyklu o reprodukčním zdraví pro žáky druhého stupně základních škol. Na naší škole proběhla 6. června a byla určena děvčatům sedmého ročníku.
Program společnosti MP Education s.r.o. pomáhá učitelům v přípravě dětí na období dospívání a umožňuje dětem chápat fyzické a psychické změny, kterými procházejí. Děti si tak uvědomují, že tyto změny jsou běžnou součástí jejich vývoje. Získávají rovněž základní vědomosti o anatomii a fyziologii lidského těla, chápou souvislosti reprodukčního zdraví a jsou vedeni k zodpovědnosti.
V atmosféře důvěry a otevřenosti se hovoří o vlastních názorech a pocitech a posiluje se odpovědnost za vlastní zdraví.

 

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.