Navigace

Pondělí 18. 11. 2019

Pondělí 18. 11. 2019

Co se událo

Slavíci z Tyršovky

Naši úspěšní reprezentanti na pěvecké soutěži.

Pěvecká soutěž ve zpěvu lidových písní „Zazpívej, slavíčku“ je určena žákům ze všech ročníků základních škol a probíhá každoročně. 

Okrskové kolo proběhlo v DDM Slavkov 23. dubna a naši žáci se v něm umístili takto:

I. kategorie 1. - 3. ročník: Ester Kučerová - 2. místo, Moudrá Marie - čestné uznání.

III.kategorie 6. – 9.ročník: Alžběta Šujanová - 3.místo. 

IV. kategorie - dueta: Kyselová Soňa a Schwecová Terezie - 1. místo, Carroll Ella Venassa a Karkošková Jolana - 3. místo.

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy, blahopřejeme k umístění a přejeme mnoho radosti nejen ze zpěvu.

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.