Navigace

Neděle 17. 11. 2019

Neděle 17. 11. 2019

Co se událo

Prezentiáda

Soutěž v prezentačních dovednostech - krajské kolo.

Prezentiáda je týmová soutěž v prezentačních dovednostech pro dvou až tříčlenné týmy. Všichni soutěžící museli vypracovat prezentace na téma „Technologie nás sbližují“ nebo „Práce snů“. Tato práce byla nejdříve hodnocena z grafické a obsahové stránky v nominačním kole, ze kterého byly vyhlášeni postupující do kol krajských, kde už se potkali s odbornou porotou. Ta hodnotila nejen prezentaci, ale také vystupování, projev a spolupráci celého týmu.
Tyršováci se opravdu snažili a do krajského kola, které se konalo 12. 4. 2018 na Gymnáziu Matyáše Lercha v Brně, se povedlo postoupit hned třem týmům: Šizuňkové ve složení Martin Vévoda, Šimon Chmela a Antonín Červinka (8. A); Holky bez názvu ve složení Adéla Antošová a Pavlína Plotěná (8. B); ProBios ve složení Jakub Vorel a Zbyněk Přibilík (8. B). Všichni se i přes nervozitu zhostili prezentování svého tématu výborně. Nejvíce porotu z naší školy zaujali Šizuňkové, kteří prezentovali na téma „Technologie nás sbližují“ a za to byli oceněni 4. místem.
Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

 

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.