Navigace

Pondělí 21. 10. 2019

Pondělí 21. 10. 2019

Co se událo

Den Země

Projektový den žáků druhého stupně.

Den Země je den věnovaný planetě Zemi, který každoročně připadá na 22. dubna. Jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. První Den Země byl slaven v San Francisku roku 1969, i když tato akce byla spíš zamýšlena jako happening proti válce ve Vietnamu. O rok později začala svátek slavit OSN a v roce 1990 se k Americe připojil zbytek světa. 22. duben se stal Mezinárodním dnem Země. Dnes jej slaví více než miliarda lidí ve světě bez ohledu na původ, víru či národnost.
U příležitosti připomenutí Dne Země podnikají žáci naší školy každoroční exkurze zaměřené na životní prostředí, a to zejména v našem nejbližším okolí. V době nepřítomnosti žáků devátých ročníků (přijímací zkoušky na střední školy) jsme uspořádali na ekologické téma projektový den ve čtvrtek 12. dubna.
Žáci šestého ročníku navštívili kompostárnu ve Slavkově. Sedmáci navštívili slavkovský vodojem.Po návratu zpět pak žáci z obou ročníků pomohli s úklidem a úpravou okolí školy. Žáci osmých ročníků navštívili třídírnu separovaného odpadu ve Vyškově a úpravnu vody ve Lhotě u Vyškova
 Naše poděkování patří zástupcům jednotlivých organizací, kteří nám věnovali svůj čas a poskytli našim žákům zajímavý výklad (TSMS Slavkov u Brna, VaK Vyškov a.s.).

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.