Navigace

Pondělí 21. 10. 2019

Pondělí 21. 10. 2019

Co se událo

Spolupráce ZŠ Tyršova s ISŠ Slavkov u Brna

Zahájili jsme novou formu spolupráce se střední školou.

Vedení Integrované střední školy ve Slavkově u Brna přišlo s myšlenkou blíže představit své učňovské obory žákům ZŠ Tyršova. Prvním krokem spolupráce škol byla exkurze žáků 9. ročníku, kteří si mohli prohlédnout prostory ISŠ, kde probíhá teoretická výuka i odborná praxe žáků učebních oborů kuchař-číšník a automechanik. Mistři odborného výcviku seznámili deváťáky s obsahem studia a zodpověděli jejich dotazy. Žáci ISŠ předvedli ukázky svých dovedností, které získávají v rámci přípravy na svá povolání. 
Dalším krokem spolupráce škol by měla být návštěva žáků osmého ročníku, při které by si mohli vyzkoušet praktické činnosti ať už z učebního oboru kuchař či automechanik přímo v praxi.

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.