Navigace

Pondělí 21. 10. 2019

Pondělí 21. 10. 2019

Co se událo

O marihuaně

Preventivní program pro žáky sedmých ročníků.

O marihuaně.

 

 

 

 

 Tak zněl název programu pro žáky sedmých ročníků ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna ve vyučovacím předmětu výchova ke zdraví.

Centrum prevence v Brně se zaměřuje na realizaci všeobecné, selektivní a indikované primární prevence. Působí v celém Jihomoravském kraji a spolupracuje s řadou škol a školských zařízení.Jedná se o preventivní program, který pro školy připravila společnost Podané ruce Brno.

Sympatická lektorka Mgr. Lucie Fráňová měla pro žáky připraveny důležité informace o nebezpečí návykových látek, v daném případě především marihuany. Formou besedy v komunitním kruhu v první části lekce vedla se žáky řízený rozhovor. Ve druhé části pak dala prostor žákům pro jejich dotazy, na které vhodnou formou odpovídala a na které mohli reagovat i sami žáci.

Výukový program byl zpestřením pro daný okruh učiva a určitě přispěl k prevenci týkající se návykových látek, především drog a drogové závislosti.

                                                                            Mgr. Hana Charvátová

 

 

 

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.