Navigace

Čtvrtek 17. 10. 2019

Čtvrtek 17. 10. 2019

Co se událo

VZPoura úrazům

Beseda o úrazech.

Velmi zajímavý a poučný projekt má pro školní mládež připravena Všeobecná zdravotní pojišťovna. Nazývá se VZPoura úrazům a je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých.

VZP spolupracuje s hendikepovanými ambasadory, kteří jezdí do škol, dětem vypraví o svém úrazu a jeho následcích. Vhodnou formou poučí děti, aby se ve svém životě svoji vlastní vinou nedostaly do podobné situace. Zároveň jim ukážou, že ani v takovém případě je třeba se nevzdat, najít si zálibu a především pohybovou aktivitu, určitý druh sportu, který je možné vykonávat i přes pohybový handicap.

V rámci vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví měli možnost žáci 7. ročníků na Základní škole Tyršova ve Slavkově u Brna zúčastnit se takové besedy. Školu navštívil hendikepovaný ambasador Pavel Rambousek. Jeho vyprávění a informace žáky velmi zaujaly. Setkání s takovým člověkem bylo pro žáky určitě velice poučné a bude přínosem pro prevenci vážných úrazů v jejich dalším životě.

                                                                                     Mgr. Hana Charvátová

 

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.