Navigace

Pondělí 21. 10. 2019

Pondělí 21. 10. 2019

Co se událo

Návštěva Městské knihovny ve Slavkově u Brna

Zlepšujeme čtenářskou gramotnost.

Mezinárodní studie zpravidla dokazují, že se výsledky českých  žáků v oblasti čtenářských dovedností stále zhoršují. Také se vám zdá, že děti čtou málo nebo vůbec? Učitelé českého jazyka je ke čtení  vedou cíleně.  V knihovně naší ZŠ  Tyršova si mohou vybrat nejen knihy z doporučené četby, ale i knihy podle vlastního zájmu.

Se žáky šestého ročníku pravidelně navštěvujeme Městskou knihovnu ve Slavkově u Brna. Také letos je zde přivítala velmi ochotná paní knihovnice Jarmila Urbánková. Seznámila je s výpůjčním řádem knihovny, s knižním fondem, studijními možnostmi, které knihovna nabízí, a vystavila průkazky do knihovny žákům, kteří o to projevili zájem.  Společně s ní doufáme, že alespoň někteří  žáci svůj vztah ke knihám a k četbě budou rozvíjet dál a četba knih se pro ně stane náplní volného času.         

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.