Navigace

Neděle 17. 11. 2019

Neděle 17. 11. 2019

Co se událo

VIDA IX.B 

Zábava a poučení ve VIDA centru za odměnu.

Vida, žáci letošní IX. B vyhráli v červnu celoškolní brannou soutěž a velkorysé vedení školy jim umožnilo návštěvu VIDA centra Brno.  A vida, deváťáci se těšili tak, že 3. 10. nedočkavě přešlapovali před budovou slavkovského vlakového nádraží dokonce v plném počtu.

V devět dopoledne jim začal hodinový výukový program MAGnetiCKÁ PŘÍTAŽLIVOST , který  umožnil podívat se na „magnetismus“ novýma očima. Prostřednictvím krátkých pokusů si žáci vyzkoušeli magnetické vlastnosti různých materiálů, zkonstruovali Gaussovo dělo a pokusili se přijít na kloub magnetickému hlavolamu. Jako suvenýr si na závěr vyrobili magnetickou plastelínu.

V další části dne na žáky čekalo přes 170 exponátů unikátní stálé výstavy, rozdělené do tematických celků Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět. Všechny exponáty jsou interaktivní, děti a studenti si tak sami vyzkouší, jak věci funguji, a lépe si látku zapamatují. Mnohé exponáty jistě i v našich deváťácích probudily zvědavost dozvědět se víc o světě kolem nás. VIDA totiž přináší nejen zábavu ale i poznání.

Šárka Navrátilová

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.