Navigace

Středa 12. 8. 2020

Středa 12. 8. 2020

Exkurze v Terezíně

Tradiční školní zájezd. 

Každým rokem žáci vyšších ročníků naší školy absolvují exkurzi v Památníku Terezín.
Prohlídka bývalého ghetta je součástí výuky o holocaustu. Snažíme se, aby se žáci touto formou o problematice genocidy Židů během 2. světové války dozvěděli více, než je v učebnicích dějepisu. Vedeme je také k tomu, aby se zajímali o osudy židovské menšiny žijící před 2. světovou válkou ve Slavkově. 
Městečko Terezín vzniklo na konci 18. století jako barokní pevnost, pojmenováno bylo na počest Marie Terezie. Na podzim rozhodl zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich, že  se z města stane sběrný tábor pro Židy. Terezínem prošlo celkem 155 000 Židů z protektorátu a dalších evropských zemí. 118 000 z nich válku nepřežilo
Tankové jednotky Rudé armády osvobodily ghetto 9. května 1945. A právě v těchto dnech, kdy si připomínáme 74. výročí konce druhé světové války, navštívili žáci 9.A a 9.B  Terezín a měli možnost se seznámit s jeho tragickou historií..
 

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.