Navigace

Úterý 26. 1. 2021

Úterý 26. 1. 2021

What do Smurfs do all day?

Metoda storytelling ve výuce AJ.

Je název knihy, kterou jsem si letos vybrala pro výukovou metodu storytelling. Jedná se o edukační prostředek, který se již tradičně snažím včleňovat do výuky anglického jazyka na prvním stupni. Jde vlastně o převyprávění příběhu, který může být úplně smyšlený nebo může mít pravdivý základ. Mým záměrem a cílem bylo naučit děti co nejvíce sloves jiným způsobem, než jsou obvykle zvyklé. Celý proces měl několik částí od seznámení se s příběhem přes vypracování flashacards v hodině výtvarné výchovy, naučení se slovíček až po dramatizaci příběhu. Čtvrťáci se s nadšením připravovali na malé vystoupení a v hodině anglického jazyka se přeměnili na šmoulíky a zahráli svým mladším i starším spolužákům celé mini představení. Nechyběly nám ani různé rekvizity, a dokonce jsme měli i jednu velkou kulisu představující borůvkový keř. Věřím, že tato forma výuky děti nejen bavila, ale také účinně napomohla k rozšíření slovní zásoby v anglickém jazyce.
Ej

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.