Navigace

Úterý 26. 1. 2021

Úterý 26. 1. 2021

Hadi a pavouci v hodině přírodopisu

Živá zvířátka na Tyršovce.

V pátek 26. dubna navštívila naši školu chovatelka terarijních zvířat paní Alena Májková a zpestřila tím výuku přírodopisu žákům šestých ročníků. Tato chovatelka z Vážan má doma malou ZOO, chová pavouky, hady, ještěry a psi. 
Paní Májková žákům přednášela o hadech a pavoucích, dozvěděli se mnoho důležitých údajů pro jejich  chov, připomněli si jejich stavbu těla, životní podmínky a způsob rozmnožování. Sami se přesvědčili, že kůže hadů je opravdu suchá, protože si mohli pohladit např. užovku japonskou, krajtu kobercovou nebo korálovku kalifornskou. Někteří žáci se museli vyrovnat s arachnofobií neboli strachem z pavouků, protože paní Májková přinesla na ukázku i několik druhů pavouků.
Všichni žáci byli nadšeni a společně ještě jednou děkujeme za ochotu a velmi zajímavou přednášku.  
 

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.