Navigace

Středa 12. 8. 2020

Středa 12. 8. 2020

Návštěva Městské knihovny Slavkov

Prohlubování čtenářské gramotnosti v šestém ročníku.

Součástí předmětu literární výchova v naší škole je také vlastní četba žáků. Na začátku školního roku dostanou žáci seznam doporučené četby, z něhož si vyberou nejméně tři knihy, které během roku přečtou a napíší si o nich zápis do čtenářského deníku. Snažíme se tak děti vést k četbě a lásce ke knihám.
Knihy si žáci mohou půjčovat jednak přímo ve škole v žákovské knihovně, jednak v Městské knihovně ve Slavkově nebo v obecních knihovnách ve svých obcích. Protože mnoho žáků do Slavkova dojíždí a v městské knihovně nikdy nebyli, pořádáme pro naše šesťáky pravidelně v září do knihovny exkurzi.
Také letos nás přivítala milá paní knihovnice a vysvětlila dětem, jak knihovna funguje, jaká je výpůjční doba a které knihy najdou v jednotlivých odděleních. Žáci si pak mohli knihovnu sami prohlédnout a zjistili, že se zde dá najít spousta zajímavého čtení. 
Naše velké díky patří paní knihovnici J. Urbánkové za to, že nás vždy velmi ochotně přijme, věnuje se nám ve svém volném čase, dětem poskytne velmi poučný a zajímavý výklad a trpělivě odpovídá na všechny jejich dotazy. A ti, kdo do knihovny chodí pravidelně, dobře vědí, že díky paní Urbánkové panuje v naší knihovně vždy milá a pohodová atmosféra, takže se tam všichni čtenáři těší.
 

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.