Navigace

Pátek 19. 7. 2019

Pátek 19. 7. 2019

Školní poradenské pracoviště

 

Mgr. Věra Křivánková

(druhé patro, kabinet přírodních věd)

kontakty prostřednictvím Edupage 

konzultační hodiny:

  • rodiče v pondělí 7:30 - 8:30, případně po dohodě v jiném termínu
  • žáci a žákyně: ve čtvrtek 12:45 -13:30

 

Standardní činnosti výchovného poradce:

  • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků
  • koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství
  • základní skupinová i individuální šetření k volbě povolání
  • poradenství zákonným zástupcům  
  • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními
  • zajišťování skupinových návštěv žáků v informačních poradenských střediscích úřadů práce
  • podávání informací o možnostech dalšího studia
  • podávání informací o podmínkách příjímacích řízení na střední školy

 

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.